Nasz Blog

Informatyka , bezpieczeństwo porady konfiguracje

Utrata danych – jak jej zapobiec?

PROBLEM

Nie jestem pewien czy w momencie awarii pracownik nie straci danych oraz jeżeli posiadam kopię danych to czy ta kopia zapasowa na pewno da się poprawnie odtworzyć?

 

ROZWIĄZANIE:

Tworzenie kopii zapasowych za pomocą wyspecjalizowanego oprogramowania. W środowisku biznesowym najważniejsi są ludzie wykonujący pracę, ciągłość ich pracy i dane, z których korzystają. Konfiguracja środowiska informatycznego wpływa na ciągłość pracy i sposób przechowywania danych. Powinna ona mieć strukturę zapewniającą jak największą ciągłość pracy oraz bezpieczeństwo przechowywania danych. Częścią tego środowiska powinny być kopie zapasowe, wykonywane w celu zabezpieczenia się przed poważną awarią stacji roboczych lub serwerów, która prowadzi do utraty przechowywanych na nich danych. Jednak w przypadku awarii dysków stacji roboczej lub serwera (nie można tego wykluczyć, sprzęt się starzeje) odtworzenie danych może być utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Regularne tworzenie kopii zapasowej danych to podstawowa zasada bezpieczeństwa.

Rozwiązaniem może być oprogramowanie FerroBackup

W nowej wersji wprowadzono też zabezpieczenie przed złośliwymi programami typu ransomware szyfrującym pliki (np. CryptoLocker). Administrator może teraz łatwo zabezpieczyć kopie zapasowe przed usunięciem lub modyfikacją. W połączeniu ze znaną z wcześniejszych wersji funkcją Kopii rotacyjnych, Ferro Backup System 5.3 pozwala zabezpieczyć zarówno dane źródłowe znajdujące się na stacjach roboczych i serwerach plików, jak i kopie zapasowe przechowywane na serwerze backupu.