Podstawowym rodzajem naszej działalności jest kompleksowa obsługa informatyczna firm i instytucji świadczona na zasadach outsourcingu.

Outsourcing oznacza przekazanie funkcji wykonywanej dotychczas przez pracowników danego przedsiębiorstwa, firmie zewnętrznej czyli tzw. usługodawcy, niezwiązanemu bezpośrednio z naszą firmą, ale specjalizującego się w konkretnie określonej dziedzinie. Głównym celem strategicznym outsourcingu jest skoncentrowanie się zakładu macierzystego na jego działalności kluczowej, decydującej o jego pozycji konkurencyjnej i perspektywach rozwojowych. Krótko mówiąc, można scharakteryzować to stwierdzeniem „rób to, na czym znasz się najlepiej”.

Rozwiązywanie problemów to nasza codzienność. Lubimy wyzwania, to one napędzają nas do działania. Poznaj naszą firmę i dowiedz się, dlaczego warto nas wybrać.  Posiadamy doświadczenie w realizowaniu szerokiego zakresu usług IT.   Począwszy od wsparcia informatycznego, analizę aktualnego stanu IT i doradzaniu rozwiązań, aż po projektowanie i realizację.  Każdą ze świadczonych przez nas usług łączy jeden bardzo ważny wspólny aspekt – rozwiązywanie problemów.

Obsługa informatyczna Firm :

  • Spersonalizowana pomoc informatyczna.
  • Poprawa dostępności i wydajności sprzętu i oprogramowania.
  • Monitorowanie serwerów i systemów kopii bezpieczeństwa.

Proponujemy dwa modele rozliczeń:

  • Za zadanie – rozliczane od incydentu płatne za każde wykonane zadanie.
  • Miesięcznie – określony zestaw czynności i możliwości rozliczany w stałej ustalonej opłacie lub za miesięczny raport rozliczeniowy.

Modele rozliczeń oraz terminy płatności mogą być dowolnie ustalane na podstawie indywidualnej oferty.