Pełnimy funkcję zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych w urzędach i przedsiębiorstwach. Zapewniamy zgodność z przepisami RODO.

 

Opracowaniu Polityki Ochrony Danych Osobowych od podstaw lub dostosowaniu istniejącej dokumentacji do wymagań RODO.

Zakres prac:

1. Inwentaryzacja zbiorów danych

2. Opracowanie Polityki ochrony danych osobowych wraz z niezbędnymi załącznikami i formularzami do postaci zgodnej z przepisami RODO

3. Opracowanie Oświadczeń o poufności oraz Upoważnień

4. Stworzenie Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

5. Weryfikacja legalności przetwarzania zbiorów i spełnienia obowiązku informacyjnego  zgodnie z art 6,9 RODO. Sprawdzenie spełnienia obowiązku informacyjnego dla zbiorów w oparciu o Art. 12, 13 RODO.

6. Stworzenie wzorów umów powierzenia danych osobowych

7. Analiza ryzyka dla zinwentaryzowanych zbiorów / ocena skutków

8. Weryfikacja dokumentów organizacji pod kątem zgodności z wymaganiami RODO

9. Opracowanie regulaminu ODO

10. Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania

11. Sformułowanie zaleceń do Zarządu, dotyczących poprawy bezpieczeństwa danych osobowych